Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • victorian
 • fatu
 • capitainedelespace
 • nathrae
 • notw3n
 • niewiastadzielna
 • soll
 • ZombieGirl
 • suzaku
 • RockYourMind
 • Sinneswandlerin
 • ikari
 • kurenaisuiren
 • kijo
 • nancymikkelsen
 • tangerine
 • Bewegungsablauf
 • inajaa
 • szaaatan
 • klart
 • Lazhward
 • louve
 • Stenzer
 • bethbathory
 • PeaceInHeart
 • himeko
 • grumpy
 • Linnie
 • ged
 • Agamemnon94
 • misery000
 • seenwhatisaw
 • aanyaa
 • bethgadar
 • arizonadream
 • une-raconteuse
 • iwillbefine
 • fashionbeauty
 • Olleandra
 • secretlifeofroses
 • redemptionsongs
 • bruised
 • guyver
 • datewithanight
 • rayla
 • papilarna
 • Bella-Rose
 • stockholmsyndrome
 • musta-enkeli
 • amarylis
 • madlenaa
 • mckay
 • malinowykisiel
 • Wascon
 • IronKrakenLimb
 • gemma
 • petro
 • godiva
 • precious
 • Etoile-et-Corbeau
 • firekeeper
 • spirit-of-avalon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

6678 e87a 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaaperture aperture
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaMashe Mashe
Reposted fromFlau Flau viamajkey majkey
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
1630 325a
Reposted fromnonperfect nonperfect viakomplikacja komplikacja
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viakomplikacja komplikacja
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viakomplikacja komplikacja
7232 a122 500
Reposted fromfungi fungi viadarthsadic darthsadic


let me sleep
Nature helps me clear my mind 🌲 🌿
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaaskman askman
5196 7c9d 500
Sternenkalender 2018
Reposted fromgingerglue gingerglue viasarazation sarazation
9598 60cb
Reposted fromkjuik kjuik viaRedHeadCath RedHeadCath
8539 8e0c 500
F1, 2018.
Reposted byBucefalpatyna
7731 1cba
Reposted fromzciach zciach viaczinok czinok
0974 3e5b
Reposted fromFlau Flau
5766 7f94
Reposted fromzimnaa zimnaa viakundel kundel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl